Gdzie jesteś? Regulamin

NIKA BRA-FITING: Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") sklepu internetowego nika-bra.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez firmę NiKA Kamil Karwiński

2. Sklep internetowy nika-bra.pl (zwany dalej nika-bra.pl) prowadzi firma NiKA Kamil Karwiński z siedzibą w Brzegu, przy ul. Słowiańska 10/3,wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzegu pod numerem NIP: 7471871761.

3. Zakłada się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie nika-bra.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 

II. Składanie zamówień

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. nika-bra.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie"formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do nika-bra.pl.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu nika-bra.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. nika-bra.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu info@nika-bra.pl W takim przypadku sklep internetowy nika-bra.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.

6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia

 

III. Realizacja zamówień

 

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,

- w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym lub poprzez system  PayPal / dotpay.pl - z chwilą wpływu środków na jedno z podanych kont Sklepu,

- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy t.owar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

- informując Sklep telefonicznie lub poprzez e-mail o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., InPost lub kurierem pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny. Paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

7. Sklep internetowy nika-bra.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer t.elefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy sklepu.

8. nika-bra.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b) otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,

c) otrzymaniu formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone  dla pozoru lub pod wpływem błędu,

d) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 7,

e) jeśli Klient dokonał wyboru formy płatności w postaci przelewu na konto nika-bra.pl, a sklep nie otrzymał informacji o wpłynięciu środków na konto,

f) jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.

9. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie e-maila na adres info@nika-bra.pl . Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania emaila towar nie został wysłany do Klienta.

10. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy nika-bra.pl nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

11. Akcje promocyjne, upusty itp. oferowane przez sklep nika-bra.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku zakupów na kartę stałego klienta, rabatem nie zostaną objęte artykuły będące w promocji lub na wyprzedaży.

 

IV. Koszty przesyłki

 

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia,sposobu płatności oraz dostawy.

2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na paragonie. 

3. nika-bra.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronach "www.nika-bra.pl".

 

V. Czas dostawy

 

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji+ przewidywany czas dostawy

Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem (określany jest w dniach roboczych).

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez nika-bra.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub kuriera, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 

VI. Płatności

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

- należność pobiera listonosz lub kurier,

- kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia; 

- przelewem bankowym na konto sklepu.

- poprzez szybki system płatności online dotpay.pl .

3. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym.

4. Opcja „zapakowanie w formie prezentu" jest rozumiana jako zapakowanie zamówionego towaru w formie upominku w ozdobny papier, torbę na prezent wraz z liścikiem i wysłana do adresata bez żadnego potwierdzenia zapłaty. Paragon przesyłany jest nadawcy w ciągu 7 dni listem zwykłym lub e-mailem.

5. W przypadku nie odebrania przesyłki „za pobraniem" nika-bra.pl ma prawo zażądać zwrotu kosztów na pokrycie usługi

 

VII. Odstąpienie od umowy


1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą.

3.     Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 

VIII. Reklamacje

 

1.     Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

2.     Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

3.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4.   Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.    Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Reklamacjom nie podlegają artykuły pończosznicze.

 

IX. Zwrot bez podania przyczyny

 

1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany, jest czysty i bez zapachów (np. perfumy, kremy).

2. Zwrotom i wymianom nie podlegają artykuły pończosznicze.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt lub za pobraniem. 

3. Po przyjęciu zwrotu bielizny (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) przekażemy Państwu pieniądze w ciągu 7 dni roboczych, chyba, że strony postanowią inaczej. Pieniądze zostają przekazane: 

a - na konto bankowe, którego numer należy dołączyć do wysyłanego towaru 

4. Bielizna, której zwrot/reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłana na koszt klienta. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki i odesłanie jej w otrzymanym opakowaniu kartonowym.

5. Opakowanie ozdobne jest usługą - nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu bądź wymiany bielizny, prosimy nie odsyłać opakowania ozdobnego.

6. W celu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1 należy:

a. Wypełnić „Formularz zwrotu towaru", który jest dołączany do każdej przesyłki. Jeśli formularz został niedołączony lub zagubiony, należy go wydrukować ze strony sklepu.

b. Odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem zwrotu towaru" i oryginalnym paragonem fiskalnym na adres: NiKA Kamil Karwiński, ul. Plac Zamkowy 4/1, 49-306 BRZEG, z dopiskiem „zwrot"

c. w przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek „gratisy", należy je również zwrócić

7. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie i odesłać w otrzymanym opakowaniu kartonowym. 

8. Koszt odesłania towaru do NiKA Kamil Karwiński pokrywa Klient.

9. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

 

X. Wymiany

 

1. W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany, czysty i bez zapachów (np. perfumy, dym papierosowy, kremy).

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a. Wypełnić „Formularz wymiany towaru", który został dołączony do przesyłki. jeśli formularz został niedołączony lub zagubiony, należy go wydrukować ze strony sklepu.

b. Odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru" i oryginalnym dowodem zakupu na adres NiKA Kamil Karwiński ul. Plac Zamkowy 4/1 49-306 Brzeg na swój koszt.

c. Pokryć ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę

3. Warunkiem pierwszej bezpłatnej wymiany jest wybór jako opcji dostawy - Poczty Polskiej lub InPost. Wówczas koszty przesyłki do klienta  ponosi NiKA Kamil Karwiński. Towar przesyłany jest do Klienta Pocztą Polską. Każda kolejna wymiana wiąże się z kosztami wynoszącymi 14,49 zł za przesyłkę, którą ponosi klient. 

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie i odesłać w otrzymanym opakowaniu kartonowym.

5. Koszt odesłania towaru do NiKA Kamil Karwiński pokrywa Klient.

6. W przypadku powstania nadpłaty w wyniku wymiany nika-bra.pl dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki poprzez pozostawienie kwoty pieniężnej do dyspozycji Klienta.

7. Kwota, o której mowa w ust. 5 zgodnie z dyspozycją klienta na „Formularzu wymiany towaru" może zostać przelana na jego rachunek bankowy lub przekazana na poczet kolejnych zobowiązań (nowych zamówień). 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur i rachunków przez NiKA Kamil Karwiński. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Powyższe dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

3. Ewentualne spory będą rozwiązywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

 

NEWSLETTER

Chcesz być na bierząco z nowościami w naszym sklepie? Zostaw swój adres e-mail poniżej a my powiadomimy Cię o nadchodzących promocjach.

Producenci